КАКВО НЕ Е ФЪН ШУЙ?

Фън Шуй има за задача да подобри качеството на човешкото съществуване чрез осигуряване на най-добри условия за живот на всички места, където хората живеят, работят и пребивават. Крайната цел е постигане на хармония между енергиите на земята, хората и небето – проявления на всемирната животворна енергия Ци.

Всичко, което се отнася до изпълнението на крайната цел, има отношение към Фън Шуй. Обратното твърдение не е вярно – не всичко, което има отношение към човешкия живот, е Фън Шуй. Архитектурното проектиране и сградостроителството пряко изпълняват предписанията на Фън Шуй, но обхватът на учението е по-общ. Инженерното проектиране и строителството на съоръжения и инсталации осигуряват част от условията за живот, но те също не са Фън шуй. Поради общия си характер Фън Шуй има отношение към всяка човешка дейност, но обратното асоцииране не е правилно. По тази причина:

 • АСТРОЛОГИЯТА не е Фън Шуй
 • ПСИХОЛОГИЯТА не е Фън Шуй
 • БА ДЗЪ - ЧЕТИРИ СТЪЛБА НА СЪДБАТА (ОСЕМ ЙЕРОГЛИФА) не е Фън Шуй
 • НУМЕРОЛОГИЯТА не е Фън Шуй
 • ГАДАЕНЕТО ПО И ДЗИН ( и самата И ДЗИН) не е Фън Шуй
 • ДАОИЗМЪТ не е Фън Шуй
 • РЕЛИГИИТЕ не са Фън Шуй
 • АРОМАТЕРАПИЯТА не е Фън Шуй
 • ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ не е Фън Шуй
 • ГОТВАРСТВОТО не е Фън Шуй
 • ЦИ ГУН не е Фън Шуй
 • КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА не е Фън Шуй
 • ВАСТУ не е Фън Шуй
 • СЕДЕМТЕ ЧАКРИ не са от Фън Шуй,

както и хиляди още човешки дейности и знания, част от които консултантите по Фън Шуй могат да използват и да прилагат за постигане на крайната цел – хармония между енергиите на триединството земя – човек – небе.

НАЗАД