КАКВО Е ФЪН ШУЙ?

За всеки земеделски народ е жизненоважно да получава добра реколта, а тя зависи от влиянието на два фактора – вятърът, който променя климата и водата, с която се напоява земята и по която се транспортира продукцията. Това е причината в Китай с тези две понятия – вятър и вода –да се нарече учението, осигуряващо най-добри условия за живот.

Двата йероглифа фън шуй означават „вятър и вода”, на пинин се изписват feng shui и на български е правилно да се произнасят „фън(г) шуей”, но с годините се е наложила транскрипцията „фън шуй” като най-масово употребявана.

фън шуй   Преводът на feng shui като „вятър и мъгла” е неправилен. Дори на капаците на шахтите за дъждовна канализация в Китай стои йероглифът „шуей”( shui - вода). Може да се направи връзка между Фън Шуй и забранените древни знания на колобрите и богомилите от далечната ни история възоснова на общия ни произход от Средна Азия.

Отричането на азиатските знания и техники при въвеждане на християнството е довело до пренебрежителното и недоверчиво отношение към тях, показвано в израза ”вятър и мъгла”, но той няма пряка връзка с хилядолетното китайско учение.

Астрологията, доскоро отричана в годините на социализма, вече има трайно място в средствата за масово осведомяване. В нашата страна има традиции западната астрология, но кой може да каже дали тя е по-добра от китайската, с нейната над 5000-годишна история? Астрологическите методи на Фън Шуй спадат към класическите школи и са доказали през вековете своята истинност и полезно действие. Сега това знание, до преди век обвито в тайнственост, е достъпно и до нас. Вече можем да се възползваме от хилядолетната китайска мъдрост, наблюдения и изводи за постигане на най-добри резултати.

НАЗАД