КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В ДНЕШНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ФЪН ШУЙ?

Фън Шуй е едновременно философия, изкуство и разбиране за начина на живот. Целта е постигане на хармония в триединството земя-човек-небе. Всичко, което се отнася до живота на хората на нашата планета, има пряко отношение към Фън Шуй. Живеейки в информационно-индустриална епоха на непрекъснат възход на науката и непрестанни технически открития, трябва да се възползваме най-ефективно от всички тези достижения. Не е реално да не отчитаме, че сега въздухът не е какъвто е дишала династия Ся, животът в градовете не е както по времето на Конфуций, транспортът не е както при царуването на Цин Шъхуанди, военното дело не е както по времето на Сун Дзъ, комуникациите не са както при строежа на Великата стена, природата не е каквато е била при Жълтия император.

Днес сме длъжни да използваме максималното от астрономията, но и от астрологията; да извличаме мъдростта на старите текстове, но и да ги четем, мислейки; да прилагаме всички възможни знания за медицината, но и да устройваме живота си с помощта на ергономията; да сме близо до изкуствата, но да не обръщаме гръб на природата; да съкращаваме разстояния с телефони и телевизия, но и да влизаме в досег с невидимото с помощта на радиестезията; да строим със съвременни материали, мислейки за земните и небесни енергии.

Не е реално изпълнимо в днешно време да се придържаме единствено към строги правила, концентрирали мъдрост и знания отпреди хилядолетия, без да признаваме необходимостта от адаптацията им.

Нека не забравяме, че само преди един век е имало правило пред автомобилите да се движи човек, който да предупреждава гражданите за идващото ново возило.

Онези, които предпочетат в 21 век да спазват само класическите предписания, със сигурност ще постигнат резултат, но тогава е редно да се придвижват на кон и да кладат огън.

НАЗАД